גני ילדים 

 

רשימת גני הילדים תשע"ח ( קובץ להורדה כולל שם הגננ/ת ואפיון הגן)

כותרתכתובתטלפוןמגמההרכב גילאי
גאולה 14
09-7743311
יול"א
טרום חובה
החרמון 1
09-7718206
יול"א
חובה
המייסדים 31
09-7603136
ממ"ד חב"ד
טרום חובה
אנילביץ 29
09-7714458
ממ"ד יול"א
חובה
נחשון 9
 
יול"א
טרום טרום חובה
אנילביץ 29
09-7747006
ממ"ד יול"א
טרום טרום חובה
ההגנה 30
09-7437034
יול"א
חובה + טרום חובה
בית הלל 6
09-7604188
ממ"ד תורני
חובה + טרום חובה
הדס 6
09-7496480
ממ"ד
טרום טרום חובה
הסייפן 10
09-7742228
מ"מ יול"א
טרום חובה
ההגנה 30
09-7603560
ממ"ד יול"א
חובה + טרום חובה
הר סיני 12
09-7743013
מ"מ רגיל
טרום טרום חובה
ברנר 11
09-7604179
ממ"ד יול"א
חובה + טרום חובה
שברץ 12
09-7435452
ממ"ד
חובה + טרום חובה
משה וילנסקי 64
 
מ"מ
טרום טרום חובה
קלאוזנר 23
09-7425607
יול"א
טרום חובה
המעלות 13
09-7437037
מ"מ רגיל
חובה + טרום חובה
לסקוב 8
09-7746115
ממ"ד יול"א
חובה + טרום חובה
רבוצקי 79
09-7423105
יול"א
חובה + טרום חובה
חפץ חיים 10
09-7743681
ממ"ד
טרום טרום חובה
אליעזר יפה 41
09-7425885
מ"מ רגיל
חובה + טרום חובה
יאיר שטרן 2
09-7492668
יול"א
טרום חובה
הסייפן 12
09-7729445
יול"א
טרום טרום חובה
הרצל 1
09-7711024
ממ"ד יול"א
טרום חובה + טרום טרום חובה
בית שמאי 8
09-7437039
יול"א
טרום חובה
השלום 31
09-7714175
מ"מ רגיל
חובה + טרום חובה
גוטמן 4
09-7746545
מ"מ רגיל
טרום טרום חובה
הר סיני 12
09-7741603
יול"א
חובה + טרום חובה
השלום 30
09-7714176
מ"מ יול"א
טרום טרום חובה
משה וילנסקי 64
 
מ"מ
חובה + טרום חובה
יקינטון 6
09-7729014
מ"מ יול"א
חובה
משה דיין 61
09-7724349
ממ"ד
חובה + טרום חובה
יקינטון 6
09-7686031
מ"מ יול"א
טרום טרום חובה
דוד אלעזר 17
09-7439967
ממ"ד
טרום חובה
הר סיני 12
09-7742618
ממ"ד יול"א
חובה
חנקין 31
7432395
ממ"ד יול"א
טרום טרום חובה
הגדוד העברי 6
09-7743073
מ"מ תל"י
טרום טרום חובה
הגדוד העברי 6
09-7714157
מ"מ תל"י רגיל
חובה + טרום חובה
מאפו 20
09-7604080
מ"מ יול"א
טרום טרום חובה
שמריהו לוין 13
09-7714480
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
גוטמן 4
09-7746535
מ"מ יול"א
טרום חובה + טרום טרום חובה
קרן היסוד 17
09-7713864
מ"מ רגיל
חובה + טרום חובה
סמטת הדס 6
09-9514736
ממ"ד יול"א
טרום טרום חובה
השרון 13
09-7749262
תל"י יול"א
טרום חובה
ברנדיס 58
09-7714095
מ"מ יול"א
טרום טרום חובה
התחיה 41
09-7715357
מ"מ יול"א
טרום טרום חובה
קזן 20
09-7435564
מ"מ יול"א
טרום חובה + טרום טרום חובה
לוי אשכול 18
09-7424582
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
משה וילנסקי 64
09-7710003
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
קזן 20
09-7424675
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
ההגנה 28
09-7437042
מ"מ יול"א
טרום טרום חובה
אלי כהן 9
09-7729005
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
מגדל 60
09-7710003
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
רבוצקי 79
09-7486475
ממ"ד
חובה
ההגנה 28
09-7603139
מ"מ יול"א
טרום חובה
הסייפן 12
09-7729640
מ"מ רגיל
חובה + טרום חובה
שברץ 12
09-7431711
ממ"ד יול"א
חובה
צביה לובטקין 1
09-7729365
מ"מ יול"א
טרום טרום חובה
יאיר שטרן 2
09-7492654
מ"מ יול"א
חובה
צביה לובוטקין 1
09-7746923
מ"מ יול"א
חובה
אוסטרובסקי 15
09-7411702
מ"מ יול"א
חובה
אלי כהן 9
09-7496508
ממ"ד יול"א
טרום חובה
קרן היסוד 17
09-7713182
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
החשמונאים 40
09-7604210
מ"מ יול"א
טרום טרום חובה
קזן 18
09-7417205
ממ"ד יול"א
טרום טרום חובה
הפעמונים 32
09-7728165
מ"מ יול"א
טרום חובה
בילו 30
09-7743376
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
משה וילנסקי 64
09-7715408
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
יעקוב אורלנד 3
 
ממ"ד
טרום חובה + טרום טרום חובה
החרמון 1
09-7744941
מ"מ יול"א
חובה + טרום חובה
הגליל 63
09-8854026
ממ"ד יול"א
טרום חובה
מכבי 64
09-7432276
מ"מ יול"א
טרום חובה
משה דיין 61
09-7744712
ממ"ד יול"א
חובה + טרום חובה
הדס 6
09-7496495
מ"מ יול"א
חובה
דוד אלעזר 17
09-7604158
ממ"ד חב"ד
חובה + טרום חובה
   
טרום חובה + טרום טרום חובה
דורי 17
09-7742736
מ"מ יול"א
טרום טרום חובה
דורי 17
09-7742732
מ"מ יול"א
טרום חובה
הפעמונים 32
09-7492703
מ"מ יול"א
חובה
אברבנאל 3
09-7435790
ממ"ד יול"א
טרום חובה
הגליל 63
09-8854047
מ"מ יול"א
חובה
המייסדים 31
09-7492685
ממ"ד חב"ד
טרום טרום חובה
הרצל 86
09-7714208
מ"מ יול"א
חובה
השרון 13
09-7749260
תל"י יול"א
חובה
חפץ חיים 10
09-7714189
ממ"ד
חובה + טרום חובה
הר סיני 12
09-7717567
ממ"ד יול"א
טרום חובה + טרום טרום חובה
אברבנאל 3
09-7604069
ממ"ד יול"א
חובה