טיפול בפרט 

מינהל החינוך בעיריית רעננה שם בראש סדר העדיפות החינוכי את ראיית צרכי כל תלמיד ותלמיד. המינהל מלווה כל תלמיד מגיל הגן ועד לסוף התיכון , ועושה מאמץ לתת מענה מקצועי לכל פנייה.

 בתחום הפרט פועלות וועדות רב מקצועיות בהן משתתפים אנשי מקצוע ממינהל החינוך, בתי הספר, השירות הפסיכולוגי, השירותים החברתיים, וגורמי פיקוח ממשרד החינוך.

מטרת הוועדות לקיים מעקב אחר תלמידים, ולבחון דרכי פעולה מיטביות על מנת להתוות תכניות ייחודיות אשר ייטיבו עם התלמיד ויאפשרו לו למקסם את יכולותיו.

כדוגמת: וועדות פרט, וועדות החלטה, וועדות השמה, וועדות שיבוץ והכוון, ודיונים שיגרתיים של מינהל החינוך למול צוותי בתי הספר.

 במסגרת הטיפול בפרט, מינהל החינוך מקצה שעות טיפול לעובדי קידום נוער, עובדים סוציאליים, ופסיכולוגים בתוך בתי הספר .

במינהל החינוך, כמו בעיר רעננה כולה, מתקיימת מדיניות דלת פתוחה, על פיה כל תושב רשאי לפנות ולהיפגש עם כל גורם , ולקבל מענה מקצועי.