חוקי עזר עירוניים 

 

 רשימת חוקי עזר עירוניים

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית רעננה, התשלו 1976  
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר חזיתות בתים על ידי המועצה המקומית רעננה  
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי המועצה המקומית רעננה  
אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב על ידי עירית רעננה  
חוק עזר לרעננה (אגרת ביוב), תשלב 1971  
חוק עזר לרעננה (אגרת תעודת אישור), תשכז1967  
חוק עזר לרעננה (איסור החזקת בעלי חיים), התשמג-1982  
חוק עזר לרעננה (אספקת מים), התשכו-1966  
חוק עזר לרעננה (בדיקת בשר עוף ומוצריו), התשנז1997  
חוק עזר לרעננה (ביוב), התשסב-2002  
חוק עזר לרעננה (ביוב), תשכד1964  
חוק עזר לרעננה (בית מטבחיים), תשלז1977  
חוק עזר לרעננה (הגנה על הצומח), תשל1970  
חוק עזר לרעננה (הדברת מזיקים), תשכז1967  
חוק עזר לרעננה (הוצאת אשפה), התשכז-1967  
חוק עזר לרעננה (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמב-1981  
חוק עזר לרעננה (החזקת מקלטים), התשסח-2008  
חוק עזר לרעננה (הסדרת גדר חיה), תשטז1955  
חוק עזר לרעננה (הסדרת השמירה), תשיז1957  
חוק עזר לרעננה (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשסג-2002  
חוק עזר לרעננה (העמדת רכב וחנייתו), התשמג-1982  
חוק עזר לרעננה (הצמדה למדד), התשמד-1984  
חוק עזר לרעננה (חזיר ובשר חזיר), תשטז1955  
חוק עזר לרעננה (חזיתות בתים), התשלב-1971  
חוק עזר לרעננה (מבנים מסוכנים), התשמט1988  
חוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים), התשס-1999  
חוק עזר לרעננה (מיחזור), התשסט-2009  
חוק עזר לרעננה (מניעת רעש), התשנג1992  
חוק עזר לרעננה (מפגעי תברואה) (מס' 2), תשכז1967  
חוק עזר לרעננה (ניקוי בורות שופכין), התשיג-1953  
חוק עזר לרעננה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), התשלא-1971  
חוק עזר לרעננה (ניקוי מדרכות), התשלד-1974  
חוק עזר לרעננה (סלילת רחובות), התשסב-2002  
חוק עזר לרעננה (סלילת רחובות), תשלו1976  
חוק עזר לרעננה (עגלות), תשל1969  
חוק עזר לרעננה (עצים מסוכנים), תשלז1976  
חוק עזר לרעננה (עקירת עצים), התשלה-1975  
חוק עזר לרעננה (פיקוח על כלבים וחתולים), התשסב-2001  
חוק עזר לרעננה (פיקוח על כלבים), התשנג1993  
חוק עזר לרעננה (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשמה1985  
חוק עזר לרעננה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכט1969  
חוק עזר לרעננה (צעצועים מסוכנים), תשכג1962  
חוק עזר לרעננה (רשיונות לאופניים), תשכז1967  
חוק עזר לרעננה (רשיונות לסבלים והפיקוח עליהם), תשיז1957  
חוק עזר לרעננה (שווקים), תשכה1965  
חוק עזר לרעננה (שחיטת עופות), תשיז1957  
חוק עזר לרעננה (שימור רחובות), התשל-1970  
חוק עזר לרעננה (שימור רחובות), תשיג1953  
חוק עזר לרעננה (שיפוץ ושמירה על חזיתות בתים), התשמא-1981  
חוק עזר לרעננה (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), התשנג1992  
חוק עזר לרעננה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), התשך-1960  
חוק עזר לרעננה (תיעול), התשסב-2002  
חוק עזר לרעננה (תיעול), תשלח1978