דרושים ומכרזים 

 דרושים

פקיד/ת קבלה למרכז הסקוש
למוקד העירוני רעננה דרושים נציגי/ות שירות לעבודה במשמרות 24/7כולל סופ"ש וחגים
מדריכים/ות לבי"ס לכדורגל
סייעים/ות בגני הילדים
גננות/ים מדריכים/ות- בגני יול"א
מדריכי/ות צהרונית לבתי תלמיד ברעננה
סייעות/ים- בגני יול"א

 מכרזי כח אדם

מידען/ית תיכנוני/ת במינהל הנדסה16/2017פנימי/חיצוני01/03/2017 15:30
מנהל/ת מדור חינוך לקיימות ביחידה האזורית לאיכות הסביבה10/2017פנימי/חיצוני22/02/2017 15:30
מפקח/ת רישוי עסקים במינהל הנדסה06/2017פנימי/חיצוני22/02/2017 15:30

 מכרזים עירוניים

- הארכה - מתן שרותי גרירת כלי רכב ואחסנתו וטיפול בכלי רכב נטושים 35/2016 חיצוני08/11/2016 15:00
להצבת והפעלת סירת נוסעים וגונדולה באגם פארק רעננה- הארכה ושינוי34/2016חיצוני27/09/2016 15:00
הארכה ושינוי תנאי סף - מתן שרותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של עיריית רעננה -הארכת מועד הגשה36/2016חיצוני20/12/2016 15:00
עבודות תשתית סלילה ופיתוח עבור רמפת כניסה לרחוב הדפנה מכביש 4 7/2017חיצוני07/03/2017 15:00
עבודות שצ"פ 4015 ורחוב יפה ירקוני בשכונת נווה זמר8/2017   חיצוני07/03/2017 15:00
בינוי פנים , ניהול והפעלת בית אוכל (בית קפה/מסעדה) בספורטק החדש "נווה זמר" חדש14/2017חיצוני14/03/2017 15:00
אספקת, תפעול ותחזוקת מערך שירותי תקשורת סלולארית וציוד סלולארי היקפי עבור עיריית רענהחדש12/2017חיצוני28/03/2017 15:00
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית.

 אישור ספק יחיד

 

 
 

 הישארו מעודכנים