סדר יום לישיבת מועצת העיר 

 

גולשים יקרים,

מועצת עיר שמן המניין תתקיים ביום חמישי ה' בתמוז תשע"ז, 29/06/2017, מיד בתום הישיבות שלא מן המניין.

על סדר היום:

צו ארנונה לשנת 2018.