סדר יום לישיבת מועצת העיר 

 

גולשים יקרים,

מועצת עיר שמן המניין תתקיים ביום חמישי יד' כסלו תשע"ו, 26/11/2015, מיד בתום הישיבות שלא מן המניין.

 על סדר היום:

  1. הצעה לסדר.
  2. אישור מועצת העיר למחיקת חובות אבודים, על פי הנספח המצורף.
  3. הנחת החלטות ועדת הנחות מתאריך 27/10/2015 על שולחן המועצה.
  4. אישור מועצת העיר להקצאת קרקע לעמותת "בל"ב ביחד לחיות בקהילה רעננה" עמותת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, להקמת בית לחיים לילדים מתבגרים בעלי פיגור, בהתאם להמלצת ועדת הקצאות קרקע. בגוש 7651 חלק מחלקה 641 ברחוב הפרחים 9.
  5. אישור פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים 2015-2017 לפרויקטים שימומנו ע"י מפעל הפיס, עבור פרויקטים בהם מפעל הפיס מממן סכום של מעל 500,000 ש"ח.
  6. חילופי גברי בוועדה עירונית:

    ועדה לקשרי חו"ל - וייס שמואל במקומו של שלמה פרידמן

    החלפת יו"ר ועדת ערר לארנונה (וועדה קיימת) - מינוי עו"ד שרונה לוי במקום עו"ד רויטל סוויד, עקב בחירתה לכנסת ישראל.