דרושים ומכרזים 

 דרושים

לאגף הכנסות דרושה/ה פקידה כללית (החלפה לחל"ד)
למחלקה לנוער ולצעירים- עיריית רעננה דרוש/ה רכז/ת אירועים ופרוייקטים
למוקד העירוני רעננה דרושים נציגי/ות שירות לעבודה במשמרות 24/7כולל סופ"ש וחגים
למחלקה לנוער ולצעירים רכז/ת פרויקטים ותכניות במדור התנדבות נוער
למחלקה לנוער וצעירים בעיריית רעננה דרוש/ה רכז/ת לארגון המד"צים העירוניים
למחלקה לנוער וצעירים בעיריית רעננה דרוש/ה רכז/ת לארגון אות הנוער כולל הדרכת קבוצות
למחלקה לנוער וצעירים בעיריית רעננה דרוש/ה רכז/ת לתוכנית שגרירים צעירים
סייעים/ות מועדונית בבי"ס אגם
סייעים/ות בגני הילדים
גננות/ים מדריכים/ות- בגני יול"א
סייעיים/ות לגני הילדים בספקטרום האוטיסטי
לרשות הספורט בעיריית רעננה דרושים
קצין/ת בטיחות בתעבורה
גננות יול"א בגנ"י בחופשת הקיץ
לקריית הספורט והנופש דרושים
סייעים/ות לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי הספר
סייעים/ות לבי"ס אגם
מדריכים/ות לבי"ס לכדורגל
סייעים/ות בגני הילדים
גננות/ים מדריכים/ות- בגני יול"א
סייעות/ים- בגני יול"א

 מכרזי כח אדם

עו"ס משפחות באגף שירותים חברתייםחדש143/2017פנימי/חיצוני01/11/2017 15:30
מנהל/ת מדור כ"א במח' גני ילדים במינהל החינוךחדש140/2017פנימי/חיצוני01/11/2017 15:45
מנהל/ת יחידה לתכנון וניהול סביבה (סגן מנהל מחלקה)חדש136/2017פנימי/חיצוני25/10/2017 15:30
מנהל/ת מדור חשמל בפארק רעננה130/2017פנימי/חיצוני01/11/2017 15:30
מדריך/ת קידום נוער בסיכון במחלקה לקידום נוער במינהל החינוך139/2017פנימי/חיצוני25/10/2017 15:30

 מכרזים עירוניים

אספקה,התקנה, תחזוקה ושירות למערכות אוטומטיות לתפעול ובקרה לחניונים בעירייית רעננה -הארכה והבהרה לתנאי סף קיים37/2017חיצוני25/10/2017 15:00
ניהול והפעלה משותפים (עם עיריית רעננה ) של בית ספר מיתרים תיכון שש שנתי פלורליסטי משלב ברעננה 34/2017חיצוני05/11/2017 15:00
בינוי פנים , ניהול והפעלת שירותי התפתחות הילד בנווה זמר ברעננה 31/2017חיצוני31/10/2017 15:00
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית.

 אישור ספק יחיד