דרושים ומכרזים 

 דרושים

פקיד/ת קבלה למרכז הסקוש
עובד אחזקה באולם ספורט - תפקיד זמני
סייעים/ות לבי"ס אגם
למוקד העירוני רעננה דרושים נציגי/ות שירות לעבודה במשמרות 24/7כולל סופ"ש וחגים
מדריכים/ות לבי"ס לכדורגל
סייעים/ות בגני הילדים
גננות/ים מדריכים/ות- בגני יול"א
מדריכי/ות צהרונית לבתי תלמיד ברעננה
סייעות/ים- בגני יול"א

 מכרזי כח אדם

מדריך/ת מועדונית באגף שירותים חברתייםחדש30/2017פנימי/חיצוני12/04/2017 15:30
מנהל/ת יחידת שירות לקוחות (סגן מנהל מחלקה)חדש38/2017פנימי/חיצוני12/04/2017 15:30
מנהל/ת מדור חשמל בפארק רעננה23/2017פנימי/חיצוני05/04/2017 15:30

 מכרזים עירוניים

- הארכה - מתן שרותי גרירת כלי רכב ואחסנתו וטיפול בכלי רכב נטושים 35/2016 חיצוני08/11/2016 15:00
להצבת והפעלת סירת נוסעים וגונדולה באגם פארק רעננה- הארכה ושינוי34/2016חיצוני27/09/2016 15:00
הארכה ושינוי תנאי סף - מתן שרותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של עיריית רעננה -הארכת מועד הגשה36/2016חיצוני20/12/2016 15:00
הארכה ושינוי תנאי סף -עבודות תשתית סלילה ופיתוח עבור רמפת כניסה לרחוב הדפנה מכביש 4 7/2017חיצוני04/04/2017 15:00
הארכה- הפעלת בית אוכל אחר במרכז הטניס העירוני וכן הפעלת בית אוכל אחר והצבת והפעלת עגלה במרכז לשחייה וספורט (הבירכה העירונית) וכן - רשות להצבת והפעלת מכונות אוטומטיות בקרית הספורט והנופש 13/2017חיצוני04/04/2017 15:00
הארכה בינוי פנים, ניהול והפעלת בית אוכל (בית קפה/מסעדה) הממוקם בספורטק החדש ברעננה 14/2017 חיצוני04/04/2017 15:00
הארכה - קבלת זיכיון להפעלת דוכני מזון ושתייה בערב יום העצמאות תשע"ז 201715/2017חיצוני04/04/2017 15:00
מתן שרותי מדידות נכסים ואיתור חריגות בנייה 19/2017 חיצוני09/05/2017 15:00
רכישה , הקמה , התקנה ומתן שירותי הדרכ, הטמעה , אחריות ותחזוקה להקמת תשתית תקשורת פרטית 6/2017חיצוני23/05/2017 15:00
מתן שרות של עבודות דפוס - הארכה11/2017חיצוני04/04/2017 15:00
הארכה אספקת, תפעול ותחזוקת מערך שירותי תקשורת סלולארית וציוד סלולארי היקפי עבור עיריית רענה12/2017חיצוני25/04/2017 15:00
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית.

 אישור ספק יחיד

 

 
 

 הישארו מעודכנים