דרושים ומכרזים 

 דרושים

קצין/ת בטיחות בתעבורה
דרוש עובד/ת אחזקה לאשכול פיס (עבודה בשעות הערב)
דרוש/ה פקיד/ה כללית לבי"ס לשחיה בקריית הספורט והנופש (החלפ לחל"ד)
דרוש/ה למחלקה לנוער ולצעירים עיריית רעננה רכז/ת הכנה לצה"ל
גננות יול"א בגנ"י בחופשת הקיץ
לקריית הספורט והנופש דרושים
סייעים/ות לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי הספר
דרוש/ה מזכיר/ה זמני/ת לאחד מבתי הספר התיכוניים בעיר
פקיד/ת קבלה למרכז הסקוש
עובד אחזקה באולם ספורט - תפקיד זמני
סייעים/ות לבי"ס אגם
למוקד העירוני רעננה דרושים נציגי/ות שירות לעבודה במשמרות 24/7כולל סופ"ש וחגים
מדריכים/ות לבי"ס לכדורגל
סייעים/ות בגני הילדים
גננות/ים מדריכים/ות- בגני יול"א
מדריכי/ות צהרונית לבתי תלמיד ברעננה
סייעות/ים- בגני יול"א

 מכרזי כח אדם

מנהל/ת מחלקת אחזקת מבנים באגף בינוי, רכש ולוגיסטיקהחדש72/2017פנימי/חיצוני05/07/2017 00:00

 מכרזים עירוניים

- הארכה - מתן שרותי גרירת כלי רכב ואחסנתו וטיפול בכלי רכב נטושים 35/2016 חיצוני08/11/2016 15:00
להצבת והפעלת סירת נוסעים וגונדולה באגם פארק רעננה- הארכה ושינוי34/2016חיצוני27/09/2016 15:00
הארכה ושינוי תנאי סף - מתן שרותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של עיריית רעננה -הארכת מועד הגשה36/2016חיצוני20/12/2016 15:00
אספקה התקנה ותחזוקה למערכת בקרה ,ניהול, שליטה ותפעול רמזורים מרכזית בעיריית רעננה9/2017חיצוני25/07/2017 15:00
הפעלת חנות לציוד שחייה וספורט בקריית הספורט והנופש26/2017חיצוני10/07/2017 15:00
עבודות תשתית סלילה ופיתוח עבור רמפת כניסה לרחוב הדפנה מכביש 4 7/2017חיצוני25/04/2017 15:00
פיתוח שצ"פ 4004 בנווה זמר 40/2016חיצוני27/12/2016 15:00
אחזקה ופיתוח מערכות חשמל במוסדות חינוך,מבני ציבור, מאור רחובות ואירועים עירוניים חדש3/2017 חיצוני11/07/2017 15:00
הפעלת חנות לציוד טניס וציוד סורט שאינולשחייה במרכז הטניס בקריית הספורט חדש27 2017 חיצוני29/06/2017 14:00
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית.

 אישור ספק יחיד

 

 
 

 הישארו מעודכנים