חברי מועצת העיר ה-26 

,
ראש העירייה
,
רעננה שאנחנו אוהבים
טלפון:
09-7610200
פקס:
09-7610207
כתובת:
בניין העירייה, רח' אחוזה 103
דוא"ל: zeevik@raanana.muni.il
,
סגנית ומ"מ ראש העירייה
,
רעננה שאנחנו אוהבים
טלפון:
09-7610307
פקס:
09-7613517
כתובת:
כתובת: בניין העירייה, רחוב אחוזה 103 רעננה
דוא"ל: simap@raanana.muni.il
,
סגנית ראש העירייה
,
סיעת מרצ
טלפון:
09-7422637 (בית)
פקס:
09-7610510
כתובת:
מכבי 38 רעננה
דוא"ל: ronitw@raanana.muni.il
,
יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה
,
רעננה שאנחנו אוהבים
טלפון:
09-7610515
פקס:
09-7610703
כתובת:
בן גוריון 19 רעננה
דוא"ל: eitangi@raanana.muni.il
,
חבר מועצה
,
רעננה שאנחנו אוהבים
כתובת:
תל-חי 23 רעננה
דוא"ל: amreisman@gmail.com
,
חברת מועצה
,
רעננה שאנחנו אוהבים
דוא"ל: Lior.Sellinger@gmail.com
,
חברת מועצה
,
רעננה שאנחנו אוהבים
דוא"ל: lois@theeyals.com
,
חבר מועצה
,
סיעת מרצ
כתובת:
המלכים 25 רעננה
דוא"ל: shay.even@gmail.com
,
חברת מועצה
,
סיעת מרצ
כתובת:
שרה אהרונסון 7/2 רעננה
דוא"ל: dslutzky@netvision.net.il
חברת מועצת העיר רעננה דבי סלוצקי