רשימת בתי עסק בעלי רישיון 

 

להלן רשימת עסקים המחזיקים ברישיון עסק, נכון לתאריך 03.10.2017
לתשומת לבכם:

  • ברשימה מופיעים גם עסקים אשר מחזיקים במספר פריטי רישוי, אשר קיימת אפשרות כי חלקם אינם ברישיון.
  • הרשימה כוללת גם עסקים אשר תוקף רישיונם פג בתאריך 03.10.2017, ועל פי חוק רואים אותם כבעלי היתר זמני כל עוד לא פעלה מולם רשות הרישוי.
  • יצוין כי על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג בעסק במקום גלוי ונראה לעין.
  • רשימה זו נכונה ליום הפרסום בלבד והיא תעודכן מעת לעת.
  • ניתן לקבל את הרשימות המעודכנות במשרדי היחידה לרישוי עסקים
  • אין בשימוש באמור ברשימה זו/או בנובע ממנו כדי לחייב את העירייה.

לבירור אם לעסק יש רישיון ניתן לרשום את שם העסק וללחוץ על "חפש".
לעסקים המופיעים ברשימה יש רישיון עסק, ניתן לפנות ליחידה לרישוי עסקים למידע עדכני.

 
שם העסקרחובמס' בית

 צרו קשר

כתובת:
רחוב החרושת 4 רעננה
טלפון:
09-7610315/12
שעות קבלת קהל:

יום א': 12:00-08:00
יום ג': 17:00-15:00
יום ה': 12:00-08:00

מנהל/ת:
צביה הרטמן